1. Խմբակային ԽՈՐԱՑՎԱԾ՝ տևողությունը 5 ամիս, շաբաթական 3 օր, 2-ական լիարժեք ժամով,

2. Խմբակային ԲԱԶԱՅԻՆ՝ տևողությունը 3 ամիս, շաբաթական 3 օր, 2-ական լիարժեք ժամով,

3. Անհատական՝ տևողության 3-3.5 ամիս, շաբաթական 3 օր, 1.5-2-ական լիարժեք ժամով (օրերի ընտրությունը կատարվում է փոխհամաձայնեցված գրաֆիկով)

4. ՈՒսումնական նյութերի (կազմված պրակտիկ գործարքների հիման վրա), փաստաթղթերի, հաշվետվությունների, հարկային գրանցամատյանների, օրենսդրական ակտերի /վերջին փոփոխություններով / տրամադրում,

5. Կատարվում են հաշվապահական, ֆինանսական հաշվարկներ MICROSOFT EXCEL ծրագրով,

6. Միջազգային ստանդարտների պրակտիկ կիրառություն,

7. էլեկտրոնային եղանակով հաշվետվությունների ներկայացման համակարգի և e-Invoicing ծրագրերի ուսուցանում,

8. Խմբում առավելագույնը 5-7 ուսանող, որի շնորհիվ ապահովում ենք անհատական մոտեցում յուրաքանչյուրի հետ,

9. Յուրաքանչյուր ուսանողի հատկացվում է անհատական աշխատասեղան + համակարգիչ + գրենական պարագաներ,

10. ՀԾ–ՀԱՇՎԱՊԱՀ6 և (կամ) 1C ԾՐԱԳՐԵՐԻ տրամադրում սկավառակի տեսքով՝ վերջին թարմացմամբ,

11. Յուրաքանչյուր թեմայի վերջում անցկացվում են միջանկյալ թեստավորումներ գիտելիքների ստուգման և ամրապնդման նպատակով,

12. Դասավանդում են գործող գլխավոր հաշվապահներ, որոնք աշխատում են 1С, ՀԾ -ՀԱՇՎԱՊԱՀ ծրագրերով և ունեն աշխատանքային մեծ փորձ

13. Ինտերնետի առկայություն յուրաքանչյուր համակարգչում,

14. Տրվում է ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ,

ՃԻՇՏ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԿԱՐՈՂ ԵՔ ԱՆՎՃԱՐ ՄԻՆՉԵՎ 6-ՐԴ ԴԱՍԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼ ՄԵՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻՆ (ընթացիկ կամ նոր ձևավորված խմբերում):