ՀԱՇՎԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՈՒՄ

• Հաշվապահության վարում /հաճախորդի պահանջով նաև սկզբնական փաստաթղթերի կազմում/,

• Հաշվետվությունների կազմում և ներկայացում ՊԵԿ, ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն /նաև էլեկտրոնային եղանակով/,

• Կադրային գործի հաշվառում,

• Հարկերի, տուրքերի և այլ պարտադիր վճարների պլանավորում, հաշվառում և վճարում,

• Հարկային բեռի օպտիմալացում,

• Հաշվապահական քաղաքականության մշակում,

• Հաշվապահության վերկանագնում, ստուգում, ավտոմատացում,

• Կազմակերպությունում հարկային ստուգումներին մասնակցություն,

• Ֆինանսական և հարկային խորհրդատվության տրամադրում և այլն :

Վերոնշյալ ծառայությունները վերաբերվում են ցանկացած տեսակի հարկատեսակներով աշխատող կազմակերպություններին և Ա/Ձ-ներին:
Գները մատչելի են, ծառայությունների արժեքը որոշվում է ելնելով՝

• Կազմակերպաիրավական տեսակից, հարկման դաշտից,

• Փաստաթղթաշրջանառության ծավալից,

• Արտահանում-ներմուծումից,

• Աշխատակիցների քանակից և այլ հանգամանքներից:

Աշխատանքները իրականացվում են փորձառու հաշվապահների կողմից, մատուցված ծառայությունների բարձր որակը երաշխավորվում է: