1. Տևողությունը 1 ամիս, շաբաթական 3 օր 2 ժամ տևողությամբ / լրացուցիչ 2 պարապմունք կրկնության համար/,

2. ՈՒսումնական նյութերի տրամադրում`կազմված պրակտիկ գործարքների հիման վրա,

3. Խմբում առավելագույնը 3-5 ուսանող,

4. Յուրաքանչյուր ուսանողի ապահովում ենք առանձին ժամանակակից համակարգչային աշխատասեղանով,

5. ՀԾ Հաշվապահ 6 ծրագրի DEMO տարբերակի տրամադրում,

6. Դասավանդում են գործող գլխավոր հաշվապահներ, որոնք աշխատում են ՀԾ Հաշվապահ 6 ծրագրով և ունեն մեծ փորձ

7. Տրվում է ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ: