ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔ, ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

ՀԾ-ՀԱՇՎԱՊԱՀ 6 ԾՐԱԳՐԻ ՆԵՐԴՆՈՒՄ ԵՎ ՎԱՃԱՌՔ

ՀԾ-Հաշվապահ 6-ն ապահովում է հաշվապահության բոլոր բաժինների ավտոմատացում, և միաժամանակ` աշխատուժի, ժամանակի, տեխնիկական և դրամական միջոցների մեծ խնայողություն:

ՀԾ-Հաշվապահ 6-ի հիմնական առանձնահատկությունները՝
1.Անսահմանափակ քանակությամբ հաշվառումներ վարելու հնարավորություն
2.Հաշվապահությունն ու բանկային հաշիվների կառավարումը մեկ համակարգից
3.Համակցում ՊԵԿ-ի e-Invoicing և հաշվետվությունների էլ. համակարգերի հետ
4.Համակցում MS Word, MS Excel, Open Office ծրագրերի հետ
5.Հզոր ու ճկուն հաշվետվական համակարգ
6.Հարմար աշխատանքային միջավայր

ՀԾ-ՀԱՇՎԱՊԱՀ 6 Ծրագիրը Ձեռքբերելիս կստանաք ԱՆՎՃԱՐ ներդնում և ուսուցում:

ՀԾ-ԱՌԵՎՏՈՒՐ 6 ԾՐԱԳՐԻ ՆԵՐԴՆՈՒՄ ԵՎ ՎԱՃԱՌՔ

ՀԾ-Հաշվապահ 6-ն ապահովում է հաշվապահության բոլոր բաժինների ավտոմատացում, և միաժամանակ` աշխատուժի, ժամանակի, տեխնիկական և դրամական միջոցների մեծ խնայողություն:

ՀԾ-Հաշվապահ 6-ի հիմնական առանձնահատկությունները՝
1.Անսահմանափակ քանակությամբ հաշվառումներ վարելու հնարավորություն
2.Հաշվապահությունն ու բանկային հաշիվների կառավարումը մեկ համակարգից
3.Համակցում ՊԵԿ-ի e-Invoicing և հաշվետվությունների էլ. համակարգերի հետ
4.Համակցում MS Word, MS Excel, Open Office ծրագրերի հետ
5.Հզոր ու ճկուն հաշվետվական համակարգ
6.Հարմար աշխատանքային միջավայր

ՀԾ-ՀԱՇՎԱՊԱՀ 6 Ծրագիրը Ձեռք բերելիս կստանաք ԱՆՎՃԱՐ ներդնում և ուսուցում: