1. Տևողությունը 1 ամիս, շաբաթական 3 օր 2 ժամ տևողությամբ (լրացուցիչ 2 պարապմունք կրկնության համար),

2. Ուսումնական նյութերի տրամադրում`կազմված պրակտիկ գործարքների հիման վրա,

3. Խմբում առավելագույնը 3-5 ուսանող,

4. Յուրաքանչյուր ուսանողի ապահովում ենք առանձին ժամանակակից համակարգչային աշխատասեղանով,

5. 1С ծրագրի DEMO տարբերակի տրամադրում,

6. Դասավանդում են գործող գլխավոր հաշվապահներ, որոնք աշխատում են 1С  ծրագրով և ունեն աշխատանքային մեծ փորձ,

7. Տրվում է ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ: