I. Ծանոթացում  Excel ծրագրին

II. Աշխատանք բանաձևերի և ֆունկցիաների հետ

III. Դիագրամաների ստեղծում

IV. Տվյալների վերլուծություն

V. Excel 2010 ծրագրի առանձնահատկություններիընդլայնված օգտագործում

VI. Անվտանգություն

1. Տևողությունը 8 դասաժամ, շաբաթական 3 օր 1.5-2 ժամ տևողությամբ,

2. Ուսումնական նյութերի տրամադրում էլեկտրոնային տարբերակով,

3. Խմբում առավելագույնը 4-7 ուսանող,

4. Յուրաքանչյուր ուսանողի ապահովում ենք  համակարգչային աշխատասեղանով,

5. Excel 2010 ԾՐԱԳՐԻ տրամադրում սկավառակի տեսքով,

6. Դասընթացի վերջում իրականացվում է ԹԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄ գիտելիքների ստուգման և ամրապնդման նպատակով,

7. Դասավանդում են  Excel 2010 ծրագրի գիտակ մասնագետներ, որոնք ունեն աշխատանքային մեծ փորձ ֆինանսական ոլորտում,

8. Ինտերնետի առկայություն յուրաքանչյուր աշխատասեղանում,

9. Տրվում է ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆ: